Amada

Địa điểm
: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai
Chủ đầu tư
: Cty TNHH Thực phẩm Amada Việt Nam
Nhà thầu
: Kurihara Thăng Long
Phạm vi công việc:
 
* Cung cấp tủ điều khiển
 
* Cung cấp nhân công lắp đặt
Thời gian
: 2004
Tình trạng
: Hoàn thành


Bài viết liên quan