Nissei Hà Nội

Địa điểm
: Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Chủ đầu tư
: Cty TNHH Nissei Hà Nội
Nhà thầu
: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G
Phạm vi công việc:
 
* Cung cấp tủ MSB
 
* Cung cấp tù hòa đồng bộ
 
* Cung cấp các tủ phân phối
Thời gian
: 2006 & 2008
Tình trạng
: Hoàn thành


Bài viết liên quan