KHAY CÁP ĐIỆN

KHAY CÁP ĐIỆN

 • Khay cáp tên tiếng Anh là cable tray là hệ thống đỡ, lắp đặt các loại dây cáp điện

  Hệ thống khay cáp được sử dụng trong hệ thống dây, cáp điện trong những tòa nhà, xưởng sản xuất, chung cư…

  Hệ thống khay cap tiêu dùng để lắp đặt và bảo vệ các loại dây cáp sản xuất điện hoặc dây cáp tín hiệu truyền thông.

  có hệ thống khay cáp vận dụng cho việc điều hành cáp trong vun đắp thương mại và công nghiệp. Chúng đặc trưng hữu ích trong trường hợp đổi thay một hệ thống dây điện, vì dây cáp mới có thể được cài đặt bằng cách đặt chúng trong khay cáp thay vì lắp đặt duyệt y 1 đường ống.

  1 .Co ngang khay cáp - Co khay điện - Flat bend cable tray :

  - Co ngang khay cáp ( còn gọi là Co L) dùng để chuyển hướng hệ thống khay theo hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng.

   

  2 .Tê khay cáp - Tê khay điện - Flat tee cable tray:

  - Tê khay cáp ( còn gọi là ngã Ba) dùng để chia hệ thống khay thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng.

   

  3 .Thập khay cáp - Thập khay điện - Flat four way cable tray:

  - Thập khay cáp (còn gọi là ngã Tư) dùng để chia hệ thống khay cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng.

   

   

   

  4. Co lên khay cáp - Co lên khay điện - Internal bend cable tray:

  - Co lên khay cáp (Hay còn gọi là Co Bụng, Co Trong) dùng để chuyển hướng hệ thống khay cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên.

   

  5. Co xuống khay cáp - Co xuống khay điện - External bend cable tray:

  - Co xuống khay cáp (Hay còn gọi là Co Lưng, Co Ngoài) dùng để chuyển hướng hệ thống khay cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống dưới.

   

  6. Giảm khay cáp - Giảm khay điện - Reducer cable tray :

  - Giảm khay cáp dùng cho việc giảm chiều rộng hoặc vừa giảm chiều rộng vừa giảm chiều cao của hệ thống khay cáp.

   

   

   

   

   

   

   

   

Thông tin sản phẩm